Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost EC PROFIT s.r.o.

Na základě 77 podnětů provedl Úřad u společnosti EC PROFIT s.r.o. kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb.

Úřad zjistil porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., jelikož adresáti obchodních sdělení nedali předchozí souhlas k využití podrobností jejich elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.

Úřad se dále zabýval dodržováním povinnosti stanovené v § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., tedy povinnosti zřetelně a jasně označit šířená obchodní sdělení. Účelem dodržování této povinnosti je ochrana adresátů, kteří by měli být schopni co možná nejdříve rozeznat, že se jedná o obchodní sdělení. Proto by toto označení mělo být umístěno již v označení odesílatele či v předmětu zprávy, aby se adresát mohl rozhodnout, zda takovouto zprávu přijme, respektive otevře, a aby byl na první pohled schopen takové zprávy odlišit od jiných, které jsou mu zasílány. Pokud by označení bylo až v samotném obsahu sdělení, pak by to přinášelo pro adresáty vyšší náklady spojené s tím, že adresát musí celé sdělení nejprve přijmout, aby z jeho obsahu zjistil, že předmětem tohoto sdělení je obchodní nabídka. Pokud jde o konkrétní podobu označení, tak Úřad doporučuje označit obchodní sdělení přímo slovy „obchodní sdělení“, či například „akční nabídka“, „akce“, „jarní slevy“, „newsletter“ nebo „OS“, neboť taková označení jednoznačně evokují skutečnost, že se jedná o obchodní sdělení. Úřad zjistil, že některá obchodní sdělení zasílaná kontrolovanou osobou obsahovala zavádějící označení, čímž kontrolovaná osoba porušila § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb.

Úřad také prověřil, zda kontrolovaná osoba dodržuje povinnosti stanovené v § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., tedy zda zaslaná obchodní sdělení neskrývají nebo neutajují totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Za takovou osobu se považuje podnikatel, tedy osoba, jejíž zboží, služby či image je propagováno, přičemž postačí jasná a jednoznačná identifikace podnikatele, tedy např. uvedení obchodní firmy či jména s dodatky a jednoznačný identifikátor, např. IČO. Úřad zjistil, že obchodní sdělení kontrolované osoby neobsahovala žádnou identifikaci odesílatele, ale pouze odkazy na internetové stránky, kde si lze nabízené zboží zakoupit. Úřad konstatuje, že tento způsob není dostatečným naplněním povinnosti stanovené v § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb.

Úřad dále zjistil, že v několika případech kontrolovaná osoba porušila také § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení byla zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 835 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.