Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

Zpracování osobních údajů studentů gymnázia

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů studentů gymnázia v souvislosti s prověřováním údajného incidentu mezi studenty.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpřístupnila osobní údaje studentů týkající se incidentu všem jejich spolužákům ze třídy (zaslala spolužákům elektronickou poštou výzvu k vyjádření, která obsahovala popis incidentu a identifikaci osob, které se jej měly zúčastnit), a to bez souhlasu dotčených studentů. Účelem zaslání předmětné výzvy bylo získání svědectví dalších osob v souvislosti se zahájením správního řízení o vyloučení studenta ze školy a šetřením rozporných tvrzení účastníků incidentu.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů zjistil porušení § 5 odst. 1 písm. f) (zpracování v souladu s účelem), odst. 2 (právní titul pro zpracování) a odst. 3 (povinnost dbát na ochranu soukromého a osobního života při zpracování na základě zvláštního zákona) zákona č. 101/2000 Sb. Jelikož se v dané věci jednalo o ojedinělé zpřístupnění osobních údajů, neuložil Úřad opatření k nápravě.

Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 6 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.