Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

SW Lab, s.r.o.

Zpracování osobních údajů v aplikaci pro výpočet ztížení společenského uplatnění

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu společnosti provozující aplikaci, která slouží pro výpočet ztížení společenského uplatnění podle metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Úřad zjistil, že v databázi aplikace jsou ukládány pouze údaje potřebné k samotnému výpočtu (procenta poškození) a údaje dokumentující tento stav. Jedinými osobními údaji, které jsou touto aplikací zpracovávány, jsou údaje o znalcích a komerčních subjektech, se kterými formou objednávky navazuje kontrolovaná osoba smluvní vztah. Předmětné osobní údaje slouží k zaslání přihlašovacích údajů, k fakturaci poskytnutých služeb a k zasílání informací o plánovaných výpadcích aplikace. Úřad dospěl k závěru, že kontrolovaná osoba provádí zpracování osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. (právní titul pro zpracování).

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan