Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Statutární město Chomutov

Zabezpečení osobních údajů

Na základě podnětu, dle kterého mělo dojít ke zneužití údajů z informačního systému Centrálního registru vozidel (jehož součástí je Registr silničních vozidel), provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů u statutárního města Chomutov. Bývalá zaměstnankyně kontrolované osoby měla využít informace z Centrálního registru vozidel v občanskoprávním řízení před soudem.

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů v Registru silničních vozidel je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. Ministerstvo dopravy a kontrolovaná osoba je při výkonu přenesené působnosti v této oblasti v postavení zpracovatele osobních údajů dle § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb. Úřad prověřil technicko-organizační opatření přijatá k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů), přičemž je vyhodnotil jako dostatečná. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba stanovila svým zaměstnancům povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů z Centrálního registru vozidel dostatečně určitým a prokazatelným způsobem. Předmětné nakládání s osobními údaji tedy nebylo výsledkem systémového pochybení kontrolované osoby.

V situaci, kdy nelze vyloučit, že osobní údaje bylo možné získat i z jiných, veřejně dostupných zdrojů, popř. i vlastní aktivitou, pak nebylo možné učinit ani jednoznačný závěr o odpovědnosti konkrétního zaměstnance za porušení § 15 zákona č. 101/2000 Sb. (povinnost mlčenlivosti).

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.