Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Společnost Úspěch Online s.r.o.

Kontrola zpracování veřejně přístupných údajů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů obsažených v insolvenčním rejstříku. Zaměřil se především na právní titul pro další zpracování těchto osobních údajů a prověřil také podnět ve věci realizace práva na výmaz.

Kontrolovaná osoba na internetových stránkách www.insolvencni-rejstrik.cz nabízela návštěvníkům portálu službu ve formě informací o osobách v insolvenčním řízení. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovává všechny osobní údaje, které jsou v rejstříku zveřejněny, bez právního titulu. Závažnost zásahu do práv subjektů údajů je zvýšena tím, že kontrolovaná osoba nevyužívá nástroje, které zamezí indexování provozovaných webových stránek. Informace o insolvenci jsou tak jednoduše dostupné prostřednictvím internetových vyhledávačů.

Kontrolovaná osoba dále nevyhověla žádosti subjektu údajů o výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené čl. 6 (právní titul pro zpracování) a čl. 17 (právo na výmaz) nařízení (EU) 2016/679. Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.