Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost UNIQA pojišťovna, a.s.

Kontrola plnění práv subjektů údajů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností správce osobních údajů při zpracování osobních údajů klientů a žadatelů o uzavření smlouvy s kontrolovanou společností, se zaměřením na právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba neposkytla stěžovateli informace o zpracování jeho osobních údajů a jejich poskytnutí podmiňovala neoprávněnou podmínkou podání žádosti s ověřeným podpisem žadatele.

Kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené v čl. 15 nařízení (EU) 2016/679.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.