Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost s ručením omezením

Kontrola zpracování osobních údajů

Na základě podnětu, jehož předmětem bylo nalezení flash disku s osobními údaji klientů kontrolované osoby, provedl Úřad kontrolu zabezpečení osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679.

Flash disk, který měl stěžovatel nalézt u obchodního domu, obsahoval 760 smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací s osobními údaji zákazníků. Nebylo možné prokázat, komu předmětný flash disk patřil. Vzhledem k tomu, že nebylo možno vyloučit podezření na nekalé obchodní praktiky některého z konkurentů, resp. úmysl poškodit dobré jméno některým z bývalých zaměstnanců, kontrolovaná osoba se obrátila na orgány činné v trestním řízení, a to zejména proto, že stěžovatel disponuje více soubory, než tvrdil a předložil, neboť v souboru 760 smluv nebyly nalezeny smlouvy, které prezentoval ve svém podnětu jako ty, které nalezl.

V návaznosti na uvedená zjištění Úřad ukončil kontrolu s tím, že může být zahájena další kontrola poté, kdy ukončí vyšetřování Policie České republiky.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.