Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost MONETA Money Bank, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů při využívání služeb cloud computingu bankou

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu zaměřenou na realizaci podmínek pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. týkající se dodržování povinností při zpracování osobních údajů bankou při využívání služeb cloud computingu.

Kontrolovaná osoba je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., neboť stanovila účel a prostředky zpracování osobních údajů. Úřad se v rámci kontroly zaměřil zejména na podmínky zabezpečení osobních údajů.

Úřad došel k závěru, že kontrolovaná osoba postupovala v oblasti zabezpečení v souladu s § 13 zákona č. 101/2000 Sb., tedy že přijala dostatečná opatření pro minimalizaci rizika úniku informací a že tato opatření řádně dokumentovala. Úřad vyhodnotil jako dostatečná také opatření kontrolované osoby, přijatá v oblasti automatizovaného zpracování. Kontrolovaná osoba zároveň vhodně vyhodnotila rizika, která pro osobní údaje vyplývají z její činnosti a z činnosti a počtu jejích zaměstnanců.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.