Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kontrola předávání osobních údajů pojišťovnou bance

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu předávání osobních údajů pojišťovnou jiné osobě. Úřad prověřil zejména plnění povinností vyplývajících z § 5 odst. 1 písm. a) (stanovení účelu zpracování) a d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu) a § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) zákona č. 101/2000 Sb.

Předmětem podnětu bylo možné porušení zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti s aktivací služby e faktura bankou stěžovatele, Českou spořitelnou a.s. Úřad zjistil, že stěžovateli byla služba e-faktura aktivována tak, že mu kontrolovaná osoba v roli výstavce faktury podala prostřednictvím České spořitelny a.s. nabídku ke zřízení této služby. Česká spořitelna a.s. tuto nabídku předala stěžovateli s tím, že pokud během dvou měsíců službu e-faktura neodmítne, bude mu automaticky aktivována.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.