Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost EUROPŮJČOVNA s.r.o.

Kontrola plnění informační povinnosti při činnosti půjčovny automobilů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo plnění informační povinnosti při zpracování osobních údajů. Kontrolovaná osoba půjčuje vozidla, která jsou vybavena GPS.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba, jako správce osobních údajů, řádně neinformuje subjekty údajů o zpracování údajů generovaných provozem GPS a o zapojení zpracovatelů. Výše uvedeným jednáním tak porušila povinnosti stanovené čl. 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 (informační povinnost).

Úřad uložil kontrolované osobě nápravná opatření spočívající v povinnosti informovat subjekty údajů o zpracování osobních údajů, a to v rozsahu čl. 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 a ve věci zahájí řízení o přestupku.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.