Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost EMONA KRONI s.r.o.

Kontrola zabezpečení a předávání osobních údajů agenturních zaměstnanců

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu zabezpečení osobních údajů agenturních zaměstnanců a jejich předávání klientům kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání a agenturních zaměstnanců v listinné i elektronické podobě na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti, kterou s nimi uzavírá za účelem zprostředkování zaměstnání u třetí osoby (zaměstnavatele).

Kontrolovaná osoba vykonává svou činnost na základě zvláštních zákonů, zejména § 14 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v rozsahu podle vydaných povolení Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce České republiky.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.