Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Broker Trust, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů při poskytování finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů

Na základě svého kontrolního plánu provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo dodržování povinností při zpracování osobních údajů stanovených kontrolované osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů klientů a potenciálních klientů získávaných finančními poradci spolupracujícími s kontrolovanou společností.

Kontrola prověřovala plnění povinností správce osobních údajů vyplývajících ze čl. 5 (zásady zpracování osobních údajů), čl. 6 (právní titul pro zpracování), čl. 7 bodu 3 (odvolání souhlasu), čl. 9 (zpracování zvláštních kategorií osobních údajů), čl. 12 (informační povinnost), čl. 21 (uplatnění námitky), čl. 28 (povinnosti při zapojení zpracovatelů), čl. 32 (zabezpečení osobních údajů) a čl. 37 (pověřenec pro ochranu osobních údajů) nařízení (EU) 2016/679.

Úřad v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely této služby nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.