Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost ASKO – NÁBYTEK, spol. s r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů zákazníků a šíření obchodních sdělení

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. se zaměřením na poskytování informací o zpracování osobních údajů zákazníkům kontrolované osoby. Předmětem kontroly bylo dále dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb. při rozesílání obchodních sdělení formou SMS zpráv.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba neporušila povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. Informace o zpracování osobních údajů poskytuje prostřednictvím všeobecných obchodních podmínek, které jsou zákazníkům k dispozici v prostorách prodejny a na webových stránkách kontrolované osoby; zároveň jsou zákazníkovi předloženy při uzavírání smlouvy.

Úřad konstatoval porušení povinnosti vyplývající z § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., neboť adresát obchodního sdělení (ve formě SMS) neměl možnost zdarma (případně na účet kontrolovaného) odmítnout souhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení, a dále porušení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., neboť předmětná obchodní sdělení nebyla jasně a zřetelně označena jako obchodní sdělení.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.