Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Alfa Promo s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců

Úřad provedl kontrolu na základě podnětu, podle kterého došlo ke zpřístupnění výplatní pásky neoprávněným osobám.

Jednatel kontrolované osoby zpřístupnil prostřednictvím e-mailu výplatní lístky zaměstnanců za jeden měsíc všem zaměstnancům společnosti. Úřad zjistil, že se jednalo o nestandardní situaci, která byla důsledkem předchozích událostí u kontrolované osoby (škoda způsobená zřejmě jedním z jednatelů, vedoucí de facto k ukončení činnosti).

Úřad prověřil postupy při předávání výplatních lístků i při dalším zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby, přičemž zjistil, že postupy jsou standardně nastaveny tak, že odpovídají požadavkům § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů). Předmětné jednání tak Úřad vyhodnotil jako porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v § 15 zákona č. 101/2000 Sb., za které odpovídá jednatel kontrolované osoby. S ohledem na všechny okolnosti jeho jednání mu však Úřad sankci neuložil.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.