Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost ait-česko s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo nakládání s kontaktními údaji bývalých zaměstnanců zpracovávanými prostřednictvím poštovního serveru a zveřejňovanými na webových stránkách kontrolované osoby.

Kontrola se zaměřila na plnění povinností dle § 5 odst. 1 (zejména rozsah zpracovávaných údajů, doba jejich uchování, zajištění jejich přesnosti, zpracování pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny), § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) a § 13 odst. 1 a 2 (zabezpečení osobních údajů) a § 21 zákona (přístup k údajům, právo na vysvětlení a nápravu) č. 101/2000 Sb.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.