Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společenství pro dům č. p. 353, 354 v Jincích

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného v bytovém domě

Kontrola, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného v bytovém domě, byla nařízena po předchozí kontrole, která proběhla v roce 2017.

Ani opakovanou kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba splnila informační povinnost nejen před zahájením zpracování, ale že ji plnila i v průběhu zpracování (informováním členů kontrolované osoby na shromáždění společenství vlastníků a vhozením informace do poštovních schránek) a plní ji stále (vyvěšením informačních cedulek).

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.