Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

SMS finance, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů při činnosti pojišťovacího agenta

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů při zprostředkování pojištění.

Kontrolovaná osoba jako samostatný podnikatelský subjekt je při daném zpracování v pozici správce osobních údajů, neboť určila účel a prostředky pro zpracování osobních údajů. Jednotliví podřízení pojišťovací zprostředkovatelé jsou pak v pozici zpracovatelů osobních údajů. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nemá se svými zpracovateli uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, neboť za smlouvu dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. není možné považovat smluvní povinnost zpracovatele řídit se interní směrnicí kontrolované osoby o nakládání s osobními údaji. Kontrolovaná osoba navíc nedisponovala souhlasem ani jiným právním titulem pro zpracování osobních údajů stěžovatele.

Úřad tedy zjistil, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) a § 6 (zpracovatelská smlouva) zákona č. 101/2000 Sb. Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala.

Úřad ve věci zahájil řízení o uložení nápravných opatření a zahájí řízení o přestupku.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.