Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2018
  6. Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů
  7. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného ve škole

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů studentů, zaměstnanců a dalších osob prostřednictvím kamerového systému provozovaného školou.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba provozuje kamerový systém se záznamem za účelem předcházení šikany, ochrany majetku školy, ochrany zdraví zaměstnanců a žáků. Předmětný kamerový systém byl nainstalovaný ve všech veřejných prostorách školy (včetně jednotlivých učeben) a byl provozovaný nepřetržitě, a to bez souhlasu subjektů údajů se zpracováním osobních údajů.

Úřad došel k závěru, že kontrolovaná osoba provozuje kamerový systém v rozporu s povinností správce osobních údajů dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť jí nesvědčí žádný z právních titulů opravňující ji ke zpracování osobních údajů. Přičemž i s ohledem na zjištěný rozsah monitorování a skutečnost, že u kontrolované osoby nedošlo k žádnému negativnímu jednání před ani po instalaci kamerového systému, byl v daném případě zásah do soukromí výrazně vyšší než deklarovaný účel zpracování osobních údajů. V průběhu kontroly kontrolovaná osoba ukončila nahrávání záznamů a sdělila, že kamerový systém bude provozovat pouze v tzv. on-line režimu.

Informace o výsledcích kontroly postoupil úřad příslušnému inspektorátu Státního úřadu inspekce práce a České školní inspekci. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.