Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Policie České republiky

Zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu české vnitrostátní části Schengenského informačního systému (dále jen „SIS“). Správcem osobních údajů této části SIS je Policie České republiky, která byla kontrolovanou osobou. V postavení zpracovatele jsou Generální ředitelství cel, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Úřad v rámci kontroly prověřil také dva podněty, jejichž obsah s předmětem kontroly souvisel.

Rozsah osobních údajů zpracovávaných v SIS je stanoven v čl. 20 nařízení (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006, o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a v čl. 20 rozhodnutí Rady 2007/533/SV ze dne 12. června o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). Z těchto právních předpisů vyplývají kontrolované osobě také právní povinnosti v oblasti zřízení a provozu vnitrostátní části SIS.

Úřad kontroloval způsob vkládání osobních údajů do SIS včetně jejich aktualizace a odstranění, a dále vyhledávání osobních údajů v SIS. Předmětem kontroly byla také činnost národní centrály SIRENE a zajištění provozu SIS.

Úřad současně prověřil realizaci práv subjektů údajů na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných či výmaz protiprávně uchovávaných osobních údajů. Kontrolující se zaměřili také na opatření přijatá za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných v této části SIS, včetně interních předpisů, školení zaměstnanců, zajištění a evidence přístupů a fyzického zabezpečení.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.