Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Policejní prezidium České republiky

Kontrola zpracování osobních údajů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo vedení spisové dokumentace v rámci činnosti Policejního prezidia České republiky se zaměřením na zpracování osobních údajů konkrétního stěžovatele a na plnění povinností správce dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů).

Podnět obsahoval podezření z úniku osobních údajů z trestního spisu, resp. z evidence trestního řízení. Úřad zjistil, že předmětný dokument, který byl uložen v trestním spisu, byl také předložen při jednání soudu v rámci jiného občanskoprávního sporu.

Tvrzení stěžovatele, že tento dokument mohl pocházet výhradně z předmětného trestního spisu, tedy nebylo v rámci kontroly prokázáno, neboť přístup k dokumentu měly i další státní orgány a osoby. Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil u kontrolované osoby porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.