Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ministerstvo vnitra

Kontrola zpracování osobních údajů v registru obyvatel

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu dodržování povinností kontrolované osoby, Ministerstva vnitra, jako správce osobních údajů zpracovávaných v registru obyvatel. Úřad v rámci kontroly prověřil také tři podněty, jejichž obsah s předmětem kontroly souvisel. Úřad se při kontrole zaměřil především na přijatá opatření sloužící k zabezpečení osobních údajů a na provedení nápravných opatření, které Úřad kontrolované osobě uložil při kontrole provedené v roce 2015.

Úřad zjistil, že nastavení přístupů pro oprávněné subjekty a jejich rozsah neodpovídá požadavkům zákona č. 101/2000 Sb. a kontrolovaná osoba tak porušila povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 tohoto zákona (přijetí bezpečnostních opatření). Úřad také zjistil porušení povinnosti stanovené v § 10 zákona č. 101/2000 Sb. (ochrana soukromého a osobního života), neboť v důsledku postupu kontrolované osoby došlo k neoprávněnému zásahu do soukromého a osobního života stěžovatele.

Opatření k nápravě Úřad neuložil, neboť kontrolovaná osoba nápravu provedla sama. V návaznosti na uvedená zjištění Úřad ve věci zahájil řízení o přestupku.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.