Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ministerstvo dopravy

Zpracování osobních údajů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zpracovávání osobních údajů Ministerstvem dopravy v rámci zadávacího řízení za účelem výběru nového dodavatele veřejné zakázky na systém elektronického mýtného.

Kontrolou bylo zjištěno, že součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce byly také osobní údaje zaměstnanců společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o., kteří se v rámci svého zaměstnání u této společnosti podíleli na provozu systému elektronického mýtného. Osobní údaje zaměstnanců uvedené společnosti byly zpřístupněny pouze části uchazečů o veřejnou zakázku, neboť kontrolovaná osoba již v průběhu zadávacího řízení zadávací dokumentaci dodatečně anonymizovala.

Zpřístupnění osobních údajů v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce neoprávněným osobám na základě kontrolních zjištění proběhlo dle Úřadu v důsledku absence vhodných opatření pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů na straně kontrolované osoby.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů zjistil porušení § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů). Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě. V návaznosti na uvedená zjištění Úřad ve věci zahájí řízení o přestupku.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.