Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Městská realitní agentura, s.r.o.

Zpracování osobních údajů v souvislosti se správou bytového fondu

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo plnění povinností při zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby a nájemců bytů, které kontrolovaná osoba spravuje pro statutární město Havířov, jež je vlastníkem bytového fondu. Kontrolovaná osoba je při této činnosti v postavení zpracovatele osobních údajů dle § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba tím, že shromažďovala rodná čísla a čísla občanských průkazů subjektů údajů, aniž by tyto údaje byly nezbytné pro naplnění sledovaného účelu, porušila povinnost stanovenou § 5 odst. 1 písm. d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu) ve spojení s § 7 zákona č. 101/2000 Sb. Úřad dále zjistil nedostatky týkající se opatření přijatých za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů, čímž se kontrolovaná osoba dopustila porušení povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (přijetí bezpečnostních opatření). Kontrolovaná osoba porušila dle zjištění Úřadu také povinnosti stanovené § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů).

Z provedené kontroly dále vyplynulo, že mezi kontrolovanou osobou a statutárním městem Havířov, které je v postavení správce osobních údajů, nebyla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Toto porušení zákona č. 101/2000 Sb. nicméně nelze přičítat zpracovateli osobních údajů a kontrolovaná osoba tak za toto porušení neodpovídá.

Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.