Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Městská část Praha 6

Zveřejňování osobních údajů v souvislosti se žádostí o informace

Na základě podnětu předsedkyně Úřadu provedl Úřad kontrolu zveřejňování osobních údajů žadatelů o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, městskou částí.

Úřad nezjistil, že by kontrolovaná osoba zveřejnila osobní údaje žadatele o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Osobní údaje těchto osob byly uvedeny v prezentaci tajemníka kontrolované osoby, přičemž tato prezentace byla použita pouze pro jednání tajemníků, kteří mají povinnost mlčenlivosti. Zpřístupnění osobních údajů omezenému okruhu osob, nadto vázanému mlčenlivostí, není zveřejněním osobních údajů. Úřad nezjistil, kdo a kdy měl tuto prezentaci na webových stránkách zveřejnit a kdo a kdy smazat.

Úřad dále prověřil pochybení zaměstnankyně při doručování do datové schránky. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba neprokázala, že by byla zaměstnankyně řádně poučena o svých povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, je tedy odpovědnost za zpřístupnění osobních údajů doručením zásilky do datové schránky jiné osoby na kontrolované osobě.

Úřad tak v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů zjistil porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (přijetí bezpečnostních opatření). Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě. Řízení o přestupku nebylo ve věci zahájeno, neboť odpovědnost za něj zanikla.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.