Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Město Chlumec

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného na městském úřadě

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného na městském úřadě.

Úřad dospěl k závěru, že v souvislosti s předmětným zpracováním nedochází k porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. Proti tomuto zjištění byla podána stížnost, na jejímž základě proběhlo došetření věci. Při něm bylo zjištěno, že rozhodná právní otázka (vlastnictví monitorovaného prostoru) je předmětem soudního řízení. Úřad kontrolu do doby skončení soudního řízení přerušil.

V době přerušení kontroly kontrolovaná osoba provoz předmětného kamerového systému ukončila, neboť ukončila pronájem nemovitosti, ve které byl instalován. Úřad kontrolu ukončil s tím, že nejsou dány důvody pro změnu původního závěru, tedy že v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nedošlo ze strany kontrolované osoby k porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.