Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

mBank S.A., organizační složka

Zpracování osobních údajů klientů banky

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dodržování povinností správce osobních údajů při shromažďování a zpracování osobních údajů klientů banky zpracovávaných za účelem předávání bankovních informací mezi klientem a kontrolovanou osobou.

Úřad zjistil, že klient banky při uzavírání smlouvy uvedl nesprávně svou e-mailovou adresu, přičemž tato e-mailová adresa patřila jiné osobě, která nebyla klientem kontrolované osoby.  Tato osoba, poté co obdržela několik e-mailů, upozornila kontrolovanou osobu, ovšem ta toto upozornění nesprávně vyhodnotila jako reklamaci služeb. K nápravě došlo až po revizi tohoto vyhodnocení.

Kontrolovaná osoba na chybu upozornila svého klienta a neprodleně zlikvidovala e-mailovou adresu osoby, která jejím klientem nebyla. K neoprávněnému zasílání e-mailových zpráv na adresu třetí osoby došlo chybou klienta kontrolované osoby a nikoli chybou kontrolované osoby.
Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.