Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Mateřská škola Děčín XXXII

Kontrola zveřejnění osobních údajů dětí

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu mateřské školy. Předmětem podnětu bylo zveřejnění seznamu dětí, které měly nedoplatky za předškolní vzdělávání a stravné, a seznamu dětí, které se nedostavily k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Právní předpisy ukládají školským zařízením povinnost zpracovávat osobní údaje žáků v tzv. školní matrice v rozsahu jméno, příjmení a místo trvalého pobytu. Žádný právní předpis však kontrolované osobě neumožňuje zveřejnit osobní údaje dětí na nástěnce mateřské školy z důvodu neuhrazených pohledávek vůči škole, ani zveřejnit osobní údaje dětí, které se nedostavily k předškolnímu vzdělávání. Úřad zjistil porušení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. (právní titul pro zpracování).

Z kontrolních zjištění je zřejmé, že osobní údaje dětí byly zpřístupněny i třetím osobám, tedy, že kontrolovaná osoba nepřijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Úřad tedy konstatoval také porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (přijetí bezpečnostních opatření).

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.