Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Lidl Česká republika v.o.s.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců a zákazníků společnosti provozující obchodní řetězec prodejen

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad komplexní kontrolu zpracování osobních údajů u společnosti, která provozuje obchodní řetězec prodejen, a to jak osobních údajů zaměstnanců, tak i zákazníků této společnosti.

K detailní kontrole byly vybrány: kamerový systém se záznamem, databáze elektronických vstupních karet a databáze škodných událostí.

Úřad se zaměřil na postupy kontrolované osoby při zabezpečení osobních údajů v uvedených systémech a vyhodnotil přijatá technicko-organizační opatření jako dostatečná. Kontrolovaná osoba plní i informační povinnosti a dodržuje povinnosti v oblasti práva subjektů údajů na přístup k osobním údajům, včetně práva na výmaz a likvidaci osobních údajů. Kontrolovaná osoba má v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb. uzavřené smlouvy se zpracovateli osobních údajů.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.