Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Kontrola zabezpečení osobních údajů pacientů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených tímto zákonem v souvislosti se zpracováním osobních údajů pacientů.

Kontrola byla zahájena na základě podnětu, dle kterého mělo dojít ke ztrátě zdravotnické dokumentace stěžovatelky. Kontrola se tedy zaměřila zejména na to, zda a do jaké míry kontrolovaná osoba plní povinnosti spojené se zajištěním bezpečnosti osobních a citlivých údajů zpracovávaných ve zdravotnické dokumentaci pacientů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad v rámci kontroly posoudil technicko-organizační opatření přijatá k zajištění ochrany osobních údajů, úroveň zabezpečení zdravotnické dokumentace v listinné podobě, proškolování a mlčenlivost zaměstnanců, kontrolní mechanismy a manipulaci se zdravotnickou dokumentací stěžovatelky. Kontrolovaná osoba zde přijala odpovídající opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům ve zdravotnické dokumentaci pacientů. Tato opatření zdokumentovala ve vnitřních předpisech, s nimiž byli odpovědní zaměstnanci seznámeni a jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno. Kontrolovaná osoba tedy povinnosti vyplývající z § 13 zákona č. 101/2000 Sb. neporušila.

V případě, který byl předmětem podnětu, převzal lékař zdravotní dokumentaci stěžovatelky a odnesl ji z areálu nemocnice (za účelem přípravy odborného vyjádření k žalobě stěžovatelky), přičemž mu byla spolu s dalšími věcmi odcizena z vozidla. Předmětný incident tedy nebyl způsoben absencí či nedostatečností opatření na straně kontrolované osoby, ale pochybením zaměstnance kontrolované osoby. Úřad tedy zjistil porušení § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek správcem stanovených), které ovšem není přestupkem. Takové pochybení zaměstnanců je řešeno v kárném či disciplinárním řízení v rámci pracovněprávního vztahu.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.