Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Internet Mall, a.s.

Zabezpečení osobních údajů zákazníků

Na základě tří podnětů provedl Úřad kontrolu zabezpečení osobních údajů zákazníků společnosti provozující internetový obchod.

Úřad dospěl k závěru, že kontrolovaná osoba porušila povinnost dle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., neboť jako správce nepřijala taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo k odcizení databáze záznamů jejích zákazníků. Společnost tedy nezabezpečila osobní údaje více než 700 000 zákazníků před neoprávněným přístupem, v důsledku čehož došlo mimo jiné ke zpřístupnění těchto osobních údajů na serveru www.ulozto.cz.

V rámci kontroly bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba při zabezpečení osobních údajů svých zákazníků změnila IT systém v části editace a uchovávání hesel svých zákazníků, resp. přístupu k jejich osobním údajům. Opatření k nápravě tedy Úřad neuložil. V návaznosti na uvedená zjištění Úřad ve věci zahájil řízení o přestupku.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.