Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Institut klinické a experimentální medicíny

Kontrola zpracování osobních údajů

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu dodržování podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních, resp. citlivých údajů pacientů s kardiovaskulárním onemocněním při poskytování telemedicínské péče.

Úřad se zaměřil na plnění informační povinnosti správce osobních údajů vůči pacientovi ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb. a na plnění povinností týkajících se zabezpečení osobních, resp. citlivých údajů pacienta ve smyslu § 13 uvedeného zákona (zejména technicko-organizační opatření, analýza rizik a kontrolní mechanismy, včetně logování). Úřad dále prověřil dodržování povinností správce osobních údajů dle § 5 odst. 1 (zejména rozsah zpracovávaných údajů, dobu jejich uchování, zajištění jejich přesnosti, zpracování pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny), § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování), § 6 (smlouva o zpracování), § 12 (přístup subjektu údajů k informacím), § 20 (likvidace údajů) a § 21 (přístup k údajům, právo na vysvětlení a nápravu) zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.