Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod

Kontrola zpracování a předávání osobních údajů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb.

Kontrola se zaměřila zejména na povinnosti kontrolované osoby související s ochranou a zabezpečením osobních údajů, včetně logování přístupů k osobním údajům podle čl. 30 až 35 nařízení (EU) 2016/679 a § 13 zákona č. 101/2000 Sb. Dále Úřad prověřil postup kontrolované osoby při předávání osobních údajů do třetích zemí, se zaměřením na předávání osobních údajů zaměstnanců, podle čl. 44 až 49 nařízení (EU) 2016/679.

Úřad také zkontroloval právní titul zpracování ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. a čl. 6 nařízení (EU) 2016/679, informační povinnosti dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a čl. 13 nařízení (EU) 2016/679.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679 ani zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.