Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Helvetia Direkt Marketing s.r.o.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s nabídkou zboží prostřednictvím telemarketingu

Úřad na základě tří podnětů provedl a ukončil kontrolu společnosti využívající telemarketing k nabízení zboží. Stěžovatelé shodně tvrdili, že kontrolované společnosti neposkytli ani své osobní údaje ani souhlas ke svému telefonickému oslovování.

Z kontrolních zjištění vyplynulo, že kontrolovaný při vlastních kampaních používá webové stránky nebo objednávkový formulář, který je součástí tištěných reklamních materiálů. V obou případech své údaje zapisuje sám objednavatel na webových stránkách kontrolované osoby. V případě kontaktu přes e mailovou adresu, SMS či telefonní linku zákaznického servisu, dochází k zápisu údajů sdělených zákazníkem pracovníkovi zákaznické linky přímo do informačního systému vyvinutého kontrolovaným.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba je v pozici zpracovatele osobních údajů, a že správcem osobních údajů je Helvetia Apotheke d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska, Bosna a Hercegovina, tedy společnost sídlící mimo území EU, která má s externími partnery uzavřeny příkazní smlouvy a s kontrolovanou osobou smlouvu o poskytování služeb. V průběhu kontroly se nepodařilo prokázat, že by u dvou stěžovatelů kontrolovaná osoba jejich osobní údaje zpracovávala, u třetího stěžovatele bylo zjištěno, že osobní údaje byly získány v důsledku vědomého projevu vůle (uzavření kupní smlouvy).

V rámci kontroly Úřad prověřil plnění povinností vyplývajících z § 5 odst. 1 písm. a) (stanovení účelu zpracování) a d), § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování), § 6 (smlouva o zpracování) a § 13 (zabezpečení osobních údajů). V souvislosti s předmětným zpracováním Úřad nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb. kontrolovanou osobou.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.