Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Generální ředitelství cel

Kontrola zpracování osobních údajů v Celním informačním systému

Na základě svého kontrolního plánu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů v Celním informačním systému (CIS). Ochrana osobních údajů v CIS se řídí zejména nařízením Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů a rozhodnutím Rady 2009/917/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o používání informačních technologií pro celní účely. Podle čl. 37 odst. 1 nařízení č. 515/97 určí každý členský stát vnitrostátní dozorčí orgán, který je povinen provádět nezávislý dozor nad osobními údaji zanesenými v CIS. Úřad provedl pravidelný audit zaměřený na plnění povinností správce osobních údajů zpracovávaných v rámci CIS a Identifikační databázi celních spisů (FIDE), včetně zabezpečení ochrany těchto údajů a kontroly nastavení pravidel pro jejich uchovávání, zpracování a likvidaci.

Kontrola prokázala, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje subjektů údajů v CIS a FIDE v souladu s právními předpisy. Účelem CIS je napomáhat předcházet závažným porušením právních předpisů a jejich vyšetřování a stíhání prostřednictvím rychlejšího zpřístupňování informací, které posiluje účinnost postupů spolupráce a kontroly celních orgánů členských států. Účelem FIDE je umožnit orgánům členských států příslušným k celnímu šetření, pokud zahajují nebo provádějí vyšetřování určitých osob, jakož i Europolu a Eurojustu, zjišťovat, které příslušné orgány ostatních členských států vedou nebo vedly vyšetřování určitých osob. Existence databáze CIS a FIDE vyplývá přímo z právních předpisů. Právními předpisy jsou stanoveny i práva a povinnosti správce. Úřad v rámci kontroly vyhodnotil technicko-organizační opatření přijatá kontrolovanou osobou k zajištění ochrany osobních údajů jako dostatečná.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení právních předpisů.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.