Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fond sociálního bydlení s.r.o.

Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním nabídek sociálních služeb

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu poskytovatele sociálních služeb. Z podnětu vyplývá, že kontrolovaná osoba adresně zasílala dopisy seniorům, kteří čerpali některé ze sociálních služeb, s nabídkou, že jim bude doživotně poskytovat sociální služby (péče, stravování, doprovod a podobné), pokud na ni převedou vlastnické právo k nemovité věci.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba shromáždila osobní údaje seniorů z katastru nemovitostí, a že tyto osobní údaje jako správce osobních údajů dále zpracovávala, neboť je použila k zaslání dopisů s nabídkou převzetí vlastnického práva k nemovitým věcem výměnou za poskytování doživotních sociálních služeb.

Kontrolovaná osoba tak porušila povinnosti dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť osobní údaje shromážděné z katastru nemovitostí dále zpracovávala v rozporu s § 1 odst. 2 a § 53 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, tedy bez řádného právního titulu.

Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba v průběhu řízení sdělila, že předmětnou činnost ukončila a všechny osobní údaje zlikvidovala, neuložil Úřad opatření k nápravě. Úřad uložil pokutu ve výši 2000 Kč.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.