Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Finanční úřad územní pracoviště v Teplicích

Kontrola zabezpečení osobních údajů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zabezpečení osobních údajů při činnosti finančního úřadu. Předmětem podnětu bylo doručení exekučního příkazu na chybnou adresu.

Kontrola se zaměřila na posouzení toho, zda a v jaké míře byly dodrženy povinnosti, které kontrolované osobě, jako správci osobních údajů, vyplývají z ustanovení § 13 odst. 1 až 4 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů). Úřad v rámci kontroly hodnotil interní předpisy kontrolované osoby upravující nakládání s dokumenty, postup při školení zaměstnanců, a to i ve vztahu k využívání automatizovaného daňového informačního systému. Prověřil také opatření přijatá k zajištění fyzické bezpečnosti prostor, kde jsou osobní údaje zpracovávány.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba přijala a realizovala dostatečná technicko-organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Předmětný incident tedy nebyl způsoben absencí či nedostatečností opatření na straně kontrolované osoby, ale pochybením zaměstnankyně kontrolované osoby.

Úřad tedy zjistil porušení § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek správcem stanovených), které ovšem není přestupkem. Takové pochybení zaměstnanců je řešeno v kárném či disciplinárním řízení v rámci pracovněprávního vztahu.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.