Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Lounech

Kontrola zabezpečení osobních údajů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zabezpečení osobních údajů u Finančního úřadu pro Ústecký kraj, územního pracoviště v Lounech.

Kontrolovaná osoba doručovala dokumenty osobě bez datové schránky do datové schránky jiného daňového subjektu. K záměně došlo z důvodu shody jména, příjmení a data narození u dvou daňových subjektů. Kontrolovaná osoba na pracovišti v Lounech sama pochybení zjistila a provedla opatření k nápravě, tedy přijala opatření, aby v budoucnu takové pochybení nemohlo nastat.

Kontrolovaná osoba bude dále v této souvislosti iniciovat změnu v systému celé finanční správy. Pro finanční náročnost a velké množství doručovaných písemností daňovým subjektům nelze nicméně tuto změnu provést bezprostředně, a proto do té doby bude chybovost při doručování do datové schránky minimalizovaná manuálním ověřováním adresy bydliště. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (přijetí bezpečnostních opatření). Námitky podané proti kontrolním zjištěním byly předsedkyní Úřadu zamítnuty jako opožděné.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě. Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 5 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.