Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Energetický regulační úřad

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců

Na základě čtyř podnětů provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby. Obsahem podnětů bylo jednání jednoho z členů jejího statutárního orgánu, který měl bez pověření či usnesení tohoto orgánu získat přístup k osobním spisům všech zaměstnanců. Spisy měl převzít ze mzdového a personálního oddělení a přenést do své kanceláře, kde měly být bez jakéhokoli zabezpečení volně uloženy v neuzamykatelných skříních. Současně dle stěžovatelů docházelo i k neoprávněným přístupům do spisů a osobních spisů. Bylo zjištěno, že k přemístění spisů došlo v souvislosti s kontrolou personálních spisů, kterou měl pověřený člen statutárního orgánu provést. Kontrolovaná osoba však v souvislosti s přemístěním a následnou kontrolou personálních spisů nespecifikovala dostatečně určitě podmínky, za kterých má k přemístění a kontrole dojít (zabezpečení a podmínky pro přístup ke spisům, okruh osob oprávněných k přístupu ke spisům). Tím porušila povinnost podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. Osobní spisy kontrolovaného tak byly v období od srpna do listopadu 2017 vystaveny riziku přístupu neoprávněných osob.

Současně bylo zjištěno porušení povinnosti upravené v § 14 zákona č. 101/2000 Sb. ze strany člena statutárního orgánu pověřeného provedením kontroly personálních spisů, spočívající v manipulaci s konkrétními spisy nad rámec služebního úkolu.

Předsedkyně Úřadu částečně vyhověla námitkám, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala. V návaznosti na tento závěr Úřad provedl ve věci došetření, v jehož rámci posoudil také plnění povinností dle § 5 odst. 1 písm. b) až f) a § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. Provedeným došetřením nebylo shledáno další pochybení na straně kontrolované osoby.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.