Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Diebold Nixdorf s.r.o.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním účtenkové loterie

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb, konktrétně zpracování v souvislosti s pořádáním účtenkové loterie dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V rámci kontroly byl prověřen i podnět, jehož obsah s předmětem kontroly souvisel.

Kontrolovaná osoba je při zpracování osobních údajů v souvislosti s účtenkovou loterií v postavení zpracovatele osobních údajů, správcem osobních údajů je Ministerstvo financí (u kterého Úřad provedl kontrolu paralelně). Úřad zjistil, že pravidla účtenkové loterie umožňují dva typy registrace hráče, a to registraci základní a registraci úplnou (vytvoření hráčského účtu). Od zvoleného typu registrace se odvíjí i rozsah osobních údajů, které kontrolovaná osoba pro správce shromažďuje a dále zpracovává. V souladu se smlouvou se správcem uzavřela kontrolovaná osoba smluvní vztah s dalšími společnostmi, tedy se subdodavateli jednotlivých služeb či komponent nezbytných pro zajištění provozu účtenkové loterie. Tito subdodavatelé jsou pak v postavení osob zpracovávajících osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se zpracovatelem dle § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném).

Vzhledem k postavení kontrolované osoby se Úřad zaměřil na posouzení úrovně zabezpečení osobních údajů dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb., a to jak ze strany kontrolované osoby, tak i ze strany jejích subdodavatelů. Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.