Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců při kontrole jejich pracovní činnosti

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti s kontrolou jejich pracovní činnosti v návaznosti na podmínky stanovené § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Úřad se zaměřil na zpracování osobních údajů v rámci personalistiky, při vedení čipových karet, při zajištění vstupního režimu, při provozování kamerového systému, při využívání IT technologie a GPS systému a při ochraně areálů a výroby.

Úřad kontroloval plnění povinností vyplývajících zejména z § 5 odst. 1 (povinnosti správce) a odst. 2 (právní tituly pro zpracování), § 6 (smlouva o zpracování), § 11 (informační povinnost), § 12 (přístup subjektu údajů k informacím), § 13 (zabezpečení osobních údajů) a § 21 (přístup k údajům, právo na vysvětlení a nápravu) zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.