Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Bytové družstvo PODROUŽKOVA 1684

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v bytovém družstvu

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením instalovaném v prostorách bytového domu.

Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí dále subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených nařízením (EU) 2016/679. Ačkoli kontrolovaná osoba provozuje kamerový systém se záznamem, o této skutečnosti dostatečně neinformovala subjekty údajů.

Kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené v čl. 13 nařízení (EU) 2016/679.

Úřad uložil kontrolované osobě nápravná opatření spočívající v povinnosti doplnit informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a v povinnosti odpovědět stěžovateli na jeho žádost o přístup k osobním údajům. Kontrolovaná osoba tato opatření splnila a podala o tom Úřadu zprávu. Vzhledem k rozsahu porušení a provedení nápravy upustil Úřad od uložení pokuty.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.