Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

AEGON Pojišťovna, a.s.

Zpřístupňování osobních údajů obchodnímu zástupci pojišťovny

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zpřístupnění osobních údajů klientů společnosti obchodnímu zástupci pojišťovny.

Úřad zjistil, že obchodní zástupce byl podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem společnosti, se kterou má kontrolovaná osoba uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení, a spolupracoval s kontrolovanou osobou jako vázaný pojišťovací zprostředkovatel na základě smlouvy o obchodním zastoupení. V době kontroly byl tento smluvní vztah již ukončen.

Úřad prověřil také povinnosti kontrolované osoby vyplývající z § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování), § 13 odst. 1 (přijetí bezpečnostních opatření) a § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném). Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.