Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Advertising ONE, a.s.

Zpracování osobních údajů uživatelů webového portálu www.chcipraci.cz

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zpracovávání osobních údajů uživatelů webového portálu zprostředkujícího zaměstnání, který nabízí zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání i vyhledání zaměstnanců zaměstnavatelům.

Stěžovatel uvedl, že z výše uvedeného webového portálu není zřejmé, kdo je správcem osobních údajů, a dále, že existuje podezření, že osobní údaje vkládané uživateli prostřednictvím webového portálu jsou zneužívány k jinému účelu.

V průběhu kontroly Úřadu se nepotvrdilo tvrzení stěžovatele. Úřad zjistil, že provozovatelem webových stránek je americká společnost. U kontrolované společnosti, která je registrovaná v České republice, nebylo prokázáno, že by se na provozu webového portálu podílela. Dle svého vyjádření pouze pro společnost se sídlem ve Spojených státech amerických poskytuje inzertní služby. Úřad dále zjistil, že kontrolovaná osoba je registrována u Generálního ředitelství Úřadu práce, jako společnost zajištující zprostředkování práce, nicméně dle svého vyjádření tuto činnost fakticky nevykonává. S ohledem na uvedené nebylo kontrolou zjištěno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje uchazečů o zaměstnání.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil u kontrolované osoby porušení zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na kontrolní zjištění však zváží další postup, včetně zahájení kontroly se společností sídlící ve Spojených státech amerických.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.