Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost ŠEDOVÁ s.r.o.

Předmětem kontroly provedené na základě 8 Úřadu doručených podnětů bylo dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb. týkajících se rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Kontrolovaná osoba nedoložila a neprokázala, že na e-mailové adresy stěžovatelů byla obchodní sdělení zaslána po předchozím souhlasu adresátů nebo že by byli adresáti jejími zákazníky. Naopak stížnosti adresátů předmětných obchodních sdělení a následná vyjádření některých z nich dokládají, že tomu tak nebylo. Kontrolou bylo konstatováno porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy šířit obchodní sdělení pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. V návaznosti na uvedené jednání bude s kontrolovanou osobou vedeno řízení o uložení sankce.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.