Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost RADIO STYL s.r.o.

Na základě 12 podnětů byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 480/2004 Sb. při rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. V rámci kontroly bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila povinnost stanovenou v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Dále kontrolovaná osoba porušila povinnost stanovenou v § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., tedy šířit obchodní sdělení, která jsou jako obchodní sdělení zřetelně a jasně označena, a povinnost stanovenou v § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení nebyla označena jménem či názvem odesílatelem a ani z jejich textů nebyla totožnost odesílatele patrná.

Námitky podané proti kontrolním zjištěním byly předsedkyní Úřadu zamítnuty. V návaznosti na uvedená zjištění bylo ve věci zahájeno řízení o přestupku.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.