Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost mBank S.A., organizační složka

Na základě 23 podnětů byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 480/2004 Sb. při rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. V rámci kontroly bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila povinnost stanovenou v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Obchodní sdělení byla zaslána na některé e-mailové adresy i po dřívějším odmítnutí zasílání obchodních sdělení, k čemuž došlo v důsledku pochybení zaměstnance. V návaznosti na uvedená zjištění byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 151.900 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.