Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Elephant Orchestra, s.r.o.

Předmětem této kontroly vedené na základě 17 Úřadu doručených podnětů bylo dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., týkajících se rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Sdělení byla odesílána jak prostřednictvím e mailu, tak i SMS zpráv. V případě SMS zpráv byla tato sdělení zasílána prostřednictvím jiné společnosti, která, jak vyplývá z uzavřené smlouvy, měla disponovat souhlasy adresátů. Tyto souhlasy však nebyly ani kontrolovanou osobou ani odesílací společností doloženy. V případě zasílání obchodních sdělení e-mailem, bylo u jedné e-mailové adresy doloženo, že se jedná o zákazníka kontrolované osoby, v případě druhé e-mailové adresy bylo kontrolovanou osobou uvedeno, že sdělení zaslal některý z affiliate partnerů, ale nelze zjistit který.  Vzhledem k tomu, že odpovědnost za šíření obchodních sdělení je odpovědností objektivní, je za šiřitele obchodních sdělení považována i osoba, která šíření obchodních sdělení zadá, v tomto případě tedy kontrolovaná osoba. Ta tedy porušila § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., jelikož šířila obchodní sdělení na e-mailovou adresu a na telefonní čísla bez předchozího souhlasu jejich adresátů. Námitkám podaným proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu nevyhověla. V návaznosti na uvedené jednání bude s kontrolovanou osobou vedeno řízení o uložení sankce.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.