Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost AYZU s.r.o., nyní inComputer s.r.o.

Na základě sedmi podnětů byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 480/2004 Sb. při rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Kontrolovaná osoba ve svém vyjádření uvedla, že obchodní sdělení byla odeslána po předchozích souhlasech adresátů, které byly uděleny prostřednictvím vyplněného letáku (formuláře). Kontrolou však bylo zjištěno, že z poskytnutých formulářů není jednoznačně patrné, kdy měl být souhlas učiněn, dále nebyl uveden ani podpis jednotlivých osob. V rámci hodnocení, zda bylo zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., bylo přihlédnuto též k vyjádřením stěžovatelů, kteří shodně uvedli, že souhlas nebyl udělen a předmětné formuláře nevyplnili. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak nebylo možné takovýto formulář považovat za prokázání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila povinnost stanovenou v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Za uvedené porušení byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 10.500 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.