Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost anji s.r.o.

Na základě 15 podnětů doručených Úřadu byla provedena u společnosti kontrola v souvislosti s dodržováním zákona č. 480/2004 Sb. V rámci kontroly Úřad u kontrolované osoby zjistil porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využívat podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas, a to především proto, že kontrolovaná osoba byla zadavatelem celé e-mailové kampaně, vůči níž podněty směřovaly.

Dále bylo v rámci kontroly prokázáno, že společnost Effective Online s. r. o. tím, že na příkaz kontrolované osoby zaslala obchodní sdělení a tím je šířila, též porušila povinnost stanovenou v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. Dále bylo zjištěno, že společnost Clever Monitor s. r. o. tím, že na příkaz kontrolované osoby zaslala obchodní sdělení a tím je šířila, porušila povinnost stanovenou v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Kontrolovaná osoba byla šiřitelem obchodních sdělení v postavení příkazce – zadavatele a společnosti Effective Online s. r. o. a Clever Monitor s. r. o. byly šiřiteli obchodních sdělení v postavení příkazníka – odesílatele. Dále bylo prokázáno, že kontrolovaná osoba se dopustila porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., neboť šířila obchodní sdělení, která nejsou jako obchodní sdělení zřetelně a jasně označena.

Na základě uvedených zjištění byla společnosti anji s.r.o. za spáchání přestupků uložena sankce ve výši 24.500 Kč, společnosti Effective Online s. r. o. ve výši 9.000 Kč a společnosti Clever Monitor s. r. o. ve výši 13.500 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.