Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Alza.cz a.s.

Na základě 11 podnětů byla provedena kontrola týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb. V rámci kontroly bylo zjištěno porušení § 7 odst. 2 (obchodní sdělení byla zaslána bez předchozího souhlasu adresátů a adresáti rovněž nebyli klienty kontrolované osoby) a § 7 odst. 4 písm. a) (zprávy nebyly dostatečně zřetelně a jasně označeny jako obchodní sdělení) zákona č. 480/2004 Sb. Dále bylo prokázáno, že v případě zákazníků kontrolované osoby nedošlo v případě zasílání SMS zpráv s obchodním sdělením k dodržení právní povinnosti stanovené v § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., tedy pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

V případě, že adresát obchodního sdělení nebyl zákazníkem kontrolované osoby, pak kontrolovaná osoba splnila svou právní povinnost uvedenou v § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., tedy povinnost zasílat obchodní sdělení pouze s platnou adresou, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

Námitkám podaným proti kontrolním zjištěním bylo předsedkyní Úřadu částečně vyhověno. V návaznosti na zjištěná porušení zákona č. 480/2004 Sb. pak byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 2.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.